ball-1481171540037-0-0-311-500-crop-1481171544133-1

Đầu 8 câm đánh đề con gì, số mấy?