Giải đáp thắc mắc bóng rổ có mấy hiệp? Mỗi hiệp bao nhiêu phút?

bóng rổ có mấy hiệp