Những dàn đặc biệt phổ biến hiện nay là gì?

Những dàn đặc biệt phổ biến hiện nay là gì?