mo-thay-dien-thoai

Mơ thấy điện thoại đánh số gì? Ngủ mơ thấy điện thoại là điềm gì?